Loading...

Advokátní kancelář - JUDr. Ladislav Tichý

Náš tým se zabývá zastupováním před soudy a jinými orgány ve věcech trestního, občanského, obchodního, rodinného, pracovního a správního práva, smluvní agenda, převody nemovitostí (generální praxe).

Služby

Jsme tu pro Vás, poskytneme Vám právní pomoc!

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby fyzickým a právnickým osobám, jakož i obcím.

Praxi advokátní kanceláře lze označit za generální, když do oblasti její působnosti patří zastupování před soudy a jinými orgány ve věcech trestního, občanského, obchodního, rodinného, pracovního a správního práva. Do její působnosti náleží rovněž široká smluvní agenda a převody nemovitostí.

Trestní právo:

  • Trestní obhajoby
  • Řešení dopravních nehod
  • Zastupování poškozených při vymáhání náhrady škody

Občanské právo:

  • Občanskoprávní závazkové vztahy, včetně zastupování před soudy.
  • Sepis kupních a darovacích smluv, smluv s věcnými břemeny, zástavní práva, smlouvy o dílo a další smluvní typy.
  • Převody bytů, nájem bytů
  • Náhrada škody
  • Směnečné právo
  • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • Právní služby v dědických věcech
  • Soudní vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení

Obchodní právo:

  • Zastupování v obchodněprávních vztazích, včetně vymáhání pohledávek z těchto vztahů vzniklých
  • Příprava podkladů pro podání návrhu na zápis nebo změnu zápisu v obchodním rejstříku, včetně zastoupení v řízení o zápisu

Rodinné právo:

  • Rozvody manželství
  • Úprava poměru k nezletilým dětem
  • Smluvní vypořádání majetku, včetně společného jmění manželů po rozvodu

Pracovní právo:

  • Zastupování před soudy v pracovněprávních věcech

Správní právo:

  • Právní zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém (dopravní nehody a jiné) a v řízení ve věcech katastru nemovitostí

 

Náš tým


Náš tým s dlouholetou praxí advokátní kanceláře.

JUDr. Ladislav Tichý

advokát

Mgr. Ladislav Tichý junior

advokátní koncipient

Bc. Lucie Pražáková, DiS.

asistentka

Kontaktní informace

Požadujete další informace? obraťte se na nás.

Kontakt

Studentská 331/59, Poděbrady II, 29001, okres Nymburk, Středočeský kraj

 

 

 • Evidenční číslo advokáta: 01031
 • IČ: 66205921
 • ID datové schránky: g29f5af